Излагачи на ГИС Форуму 2012.

Састанак ГИС мреже СКГО: “Адресни регистри у локалном ГИС-у“

Општински ГИС Барајево на платформи MapInfo Professional (Партнерска фирма: LAMMA)

Примена система за надзор возила MobTrack:24 у компанијама које управљају отпадом: ЈКП Медиана, Ниш (Партнерска фирма: MapSoft/Mobile Solutions)

GinisLS ГИС решење за локалне самоуправе: примери добре праксе у Нишу и Врању (Партнерска фирма: Електронски факултет у Нишу)

Општински ГИС Бања Луке, Република Српска (Партнерска фирма: ИНОВА геоинформатика)

Data Mashup: Бољи контакт са државним и јавним органима (Партнерска фирма: GDi Gisdata)

Примена Autodesk ГИС платформе у локалним самоуправама у Србији, ЗИГ Нови Сад (Партнерска фирма: ОСА Рачунарски инжењеринг)

Примена INTERGRAPH / ERDAS решења у имплементацији геопортала (Партнерска фирма: ВЕКОМ ГЕО)

ЈП Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка: општински ГИС

Суботица: процена вредности земљишта у ГИС-у

Зрењанин/регионални ГИС