Сандра Козомара, ГИС Центар

Војкан Гајовић, GDi GISDATA

Доц др. Жељко Цвијетиновић дипл.инж.геод. Мр. Милош Војиновић дипл.инж.геод., MapSoft

Марко Пантић, дипл.гео.инж., Веком

Менаџер пројекта Данијела Туфегџић и Александар Анђелковић, ТопоГИС

Игор Мариновић, Мануфактура

за најбољи студентски рад

Горан Медић, ИНОВА – геоинформатика

Виолета Нићифоровић, помоћник директора Управе јавних прихода

Бојан Милић

мр Аница Теофиловић, ЈУП „Урбанистички завод Београда“

мср. Иван Потић

Веком