Сандра Козомара, ГИС Центар

спонзор

златни спонзор

спонзор ауторских радова

за најбољи студентски рад

Василија Живановић, Републички геодетски завод

Огњен Ивић и Аги Тукач

Жарко Вељковић, дипл.инж.геол., Данка Благојевић, дипл.инж.геол., Јелена Кокот, дипл.инж.геол.

Сања Ћаловић, ЈКП “Чачак“

Небојша Реџић, Републичка Агенција за заштиту животне средине

ГДи ГИСДАТА