Ауторски радови на ГИС Форуму 2012.

Развој дигиталне фотограметријске станице
Момир Митровић, Жељко Цвијетиновић, Драган Михајловић

Геопортал општинске управе Ириг
Душан Јовановић, Миро Говедарица, Младен Ђурковић

Примена ГИС технологије и ЛБС система за управљање флотом возила у процецу оптимизације прикупљања и превоза отпада
Милош Војиновић, Жељко Цвијетиновић, Мирослав Ђокић, Александар Обрадовић

Савремене методе прикупљања просторних података – Пут ка „е-Управи“
Мирослав Кубурић, Александар Богуновић, Мирослав Сићевић

Примена ГНСС технологије за ГИС
Љубиша Аџемовић

Употреба ГПС пријемника, ГИС и других софтверских алата у креирању мапе за навигационе уредаје пример СЦГ Роуте
Радомир Савић

Регионални ГИС у Зрењанину
Миодраг Богуновић, Зоран Бранчић, Борко Јовичин, Татјана Марков