Ауторски радови на ГИС Форуму 2014.

Један ГИС модел урбанистичке документације Београда као сегмент Београдског урбанистичког информационог система – БурИС
Миломир Митровић