Ауторски радови на ГИС Форуму 2015.

Примена GPR и EML технологије за аквизицију података о објектима подземне инфраструктуре
Жељко Бугариновић

Примена ГИС-а на територији града Панчева
Никола Ђорђевић

ГИС као интегратор података у ЈП „Пошта Србије“
Сандра Козомара, Мила Милошевић

Примјена ГИС технологија у оцјени рањивости карстних изданских вода: студија случаја карстне издани сјеверног дијела Никшићког поља
Јелена Крстајић

Компарација дигиталног модела терена израђеног на основу ТК25 и SRTM 1 arcsec
Милош Манић

Упоредна анализа ефикасности различитих софтверских пакета за аутоматску и полуаутоматску векторизацију и израду ДМТ-а
Ђорђе Мијатовић, Сара Самарџић

Поређење савремених и историјских одређивања дубине МОХО дисконтинуитета у Србији
Дејан Наумов, Јасмина Петровић

„Augmented Reality“ концепти и примена
Оливера Нововић

Примена методе објектно оријентисане класификације на „Rapid Eye“ снимцима
Оливера Нововић

Даљинска детекција као метод праћења промена у животној средини студија случаја заштићено станиште Мали вршачки рит
Теа Пожар

Вишекритеријумска анализа потенцијала инсолације туристичког центра Суво Рудиште (НП Копаоник)
Иван Потић, Рајко Голић

Значај и могућности примене ГИС-а у области друмског саобраћаја
Мирослав Росић, Милош Милосављевић, Томислав Петровић, Тијана Иванишевић

ГИС у процесу лицитације државног земљишта
Срђан Станчић