Ауторски радови на ГИС Форуму 2016.

Анализа утицаја буке на стање животне средине у Бањој Луци уз помоћ ГИС алата
Игор Кузмановић, Милорад Божић

Примена ГИС алата приликом вредновања локација за избор депонија у шумадијском округу
Тијана Радишић

Истраживање и унапређење стања животне средине применом ГИС метода на примеру општина
Ана Копривица, Марко Недељковић

Прорачун пређеног пута поштара кроз апликацију МобилниГИС на реонима без возила
Мила Милошевић:

Примена ГИС-а у оцени угрожености општине Коцељева бујичним поплавама
Тијана Лежаић, Ива Продановић

Примена ГИС технологија у ревитализацији сточарства на територији општине Босилеград
Никола Младеновић, Вељко Маројевић, Дуња Сотоница, Нина Вујетић

Процена интезитета ерозије земљишта применом ГИС-a на сливу Kнеселачког потока
Синиша Половина, Ратко Ристић, Вукашин Милчановић

ГИС и туризам – могућности примене на страни туристичке понуде
Милена Цветковић, Сара Станић Јовановић

Aнализа морфометрије рељефа атара насеља Влајковац применом ГИС-а
Стефан Котрла, Млађен Јовановић, Аљоша Јосимов, Иван Рвовић, Јована Бошков

Позиције саобраћајних незгода као “отворени подаци“
Јована Тараило

Израда тематске карте рудника у Србији коришћењем програма ArcMap
Александар Додеровић, Лазар Жујовић