Ауторски радови на ГИС Форуму 2017.

Примена географских информационих система у области туризма
Милена Цветковић

Квантитативна веза падавина и магнетних карактеристика земљишта на бачком лесном платоу (Војводина, Србија)
Милица Радаковић, Ивана Тошић, Миливој Гаврилов, Јордана Нинков, Јовица Васин, Слободан Марковић

Могућност примене ГИС-a приликом израде плана одбране и спасавања рудника
Павле Стојковић, Јелена Иваз

INSPIRE директива – транспортне мреже -Развој друмске инфраструктуре
Теодора Стајшић, Игор Пуповац, Игор Русковски, Стеван Милованов, Драгана Поповић

Израда модела плављења терена дијела тока ријеке Дунав
Игор Кузмановић, Милорад Божић

Поступак полуаутоматске векторизације растера и екстракција тачака из полигона у Quantum GIS -у и osgeo4wshell -у применом gdal библиотеке
Милош Нинковић, Младен Арсић, Сандра Козомара, Сандра Врљановић, Ђорђе Чолаковић, Драгана Рашковић, Андрија Милић

Aнализа погодности терена за лоцирање пчелињака уз помоћ ГИС алата у општини Лесковац
Никола Младеновић

Компаративне могућности ГИС-а у односу на поједине софтвере графичке и(ли) просторне обраде података
Милица Гачић

Интерпретација културног предела дела неготинске крајине применом ГИСтехнологије
Биљана Савић, Анђела Митић, Јелена Симић

Примена ГИС-а у вредновању кључних индикатора ефикасности града Панчева кроз концепт паметног града
Никола Ђорђевић

Могућност и потреба коришћења ГИС-а ради праћења популација дивљачи угрожених изградњом граничне ограде
Игор Поњигер

Примена ГИС-а у одређивању локација СОС станица службе за спасавање животиња
Ива Продановић

Геопросторна анализа ризика од поплава на територији општине Лозница
Предраг Пајић, Милан Јандрић

Примјена ГИС алата при избору асфалтне базе у Србији
Милан Маринковић

Примена географско – информационог система и управљање базама података у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
Огњен Ивић

Примена географских информационих система и аналитички хијерархијског процеса при избору локације билборда
Наташа Миладиновић, Огњен Срданов

Миграција катастарских парцела у сервисно оријентисан ГИС систем
Александар Андрејевић, Милан Гавриловић, Драгана Поповић